SpotMini Autonomous Navigation

I nedenstående video ser du Boston Dynamics robot SpotMini, som navigerer helt på egen hånd i flere forskellige omgivelser. SpotMini robotten bevæger sig igennem kontorfaciliteter og går op og ned af trapper.